Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu konania
Testovania 5 – 2019 v ZŠ s MŠ Nitrica, poskytujeme
dňa 20. 11. 2019 (streda) z organizačných
dôvodov žiakom 6.–9. ročníka riaditeľské voľno.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Riaditeľské voľno

Súťaž v bedmintone

V októbri sa opäť naše žiačky a žiaci aj tento rok zúčastnili súťaže v bedmintone. Obvodné kolo, ktoré sa konalo v našej škole, vyhrali dievčatá – Bronislava Pančová a Alica Hejtmánková (obe z 9. ročníka), aj chlapci – Michal Kudry (9. ročník) a Matej Rapán (8. ročník).
Výborne sa im darilo aj v okresnom kole, kde chlapci skončili na 2. mieste a dievčatá si 1. miestom vybojovali postup do regionálneho kola.
Všetkým blahoželáme!

Mgr. K. Vindišová

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Súťaž v bedmintone

Medzinárodný deň školských knižníc

Tak, ako aj po iné roky 24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc.
Preto aj na našej škole v tento deň prebiehalo vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v školskej knižnici. Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa.
K pripraveným aktivitám tohto dňa patrili:
– rozprávali sme si o vzniku kníh a knižníc
– svoje vedomosti o literatúre a knihách si žiaci overili na pripravených minikvízoch
– pracovali s literárnymi textami
– zdokonaľovali sa navzájom v čítaní s porozumením
– v závere sa hravou formou prostredníctvom počítača zabavili s priraďovaním
literárnych postáv k literárnym dielam.
Cieľom nášho vyučovacieho dňa bolo vzbudiť v žiakoch väčší záujem o čítanie kníh a návštevu školskej alebo obecnej knižnice.

Aktivitu so žiakmi II. stupňa zorganizovala p. učiteľka Juríková

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Medzinárodný deň školských knižníc