Školský rok 2013/14

Koniec školského roka

Lúčenie deviatakov

OFDM 2014

Didaktické hry

Opekačka – 1. trieda

Deň matiek

Školský výlet – Trenčín, Lubina

VYV – 1. a 2. ročník

Oslava MDD – Netradičné športové hry

Na bicykli bezpečne

Divadlo Clipperton – Princezná so zlatou hviezdou

Deň mlieka

Brigáda – 1. trieda

Práce žiakov

Laci Strike – Banka roztancuje školy

Športový deň

Beseda – ľudový rezbár

Vyhodnotenie súťaží a aktivít

ENV – aktivity

VYV – motýle (1. a 2. trieda)

Vychádzka – 2. trieda

IFV – 1. ročník

TEV – 1. ročník

IFV – 2. ročník

Rozprávkové javisko

ENV – Rady tety ETY

Exkurzia – BME Nováky

Slávik Slovenska

Hviezdoslavov Kubín

Basketbalový turnaj

Slávnostné slony v Indii – VYV 1. a 2. ročník

Sezónne činnosti – TEV 1. a 2. ročník

Ako stromy umierajú – VYV 1. a 2. ročník

VYV – motýle (1. a 2. trieda)

Fašiangový deň

Fašiangy v 1. triede

Fašiangy v 2. triede

Vyhodnotenie súťaží a aktivít

Zápis do 1. ročníka

Beseda s kronikárkou

Školáci hrajú pre škôlkárov

Zdobenie medovníkov

Vianočný trh

Vianočná pohľadnica

Vianoce v 1. triede

Vianočná latka

Florbalový turnaj

Šaliansky Maťko

Divadlo Nitra

VYV – zima

Vianoce v 2. triede

Sviatok sv. Lucie

Záložka do knihy

Mikuláš 2013

Halloween

Prváci

Takto sa učíme

Plavecký výcvik

Športom proti obezite

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik – utorok

Plavecký výcvik – pondelok

VYV – 1. a 2. ročník

Veselá jeseň

VYU – sobáš

Tvorivé divadlo

VYV – jeseň

Didaktické hry

Historický šerm

VYV – šarkaniáda

Výprava nádeje

Rekonštrukcia jedálne

Výchovný koncert

Vitaj 2. trieda

Začiatok školského roka

Comments are closed.