Zelená škola

Aktivity – Zelená škola

Fotogaléria

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:
· schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
· spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
· kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
· byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
· prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny.

ZŠ s MŠ Nitrica sa zamerala na tému odpad. Už dlhoročne dbá škola o svoje okolie a vedie žiakov k zodpovednosti za životné prostredie. Napríklad pravidelné zbieranie odpadkov v areáli školy počas veľkej prestávky od malých štvrtákov po veľkých deviatakov. Hrabanie lístia… Rôzne enviromentálne aktivity počas Dňa Zeme. Na rôznych predmetoch ( prírodoveda, biológia, chémia, svet práce, výchova umením, informatika, slovenský jazyk…) sa žiaci aktívne učia, čo  je to separácia, recyklácia. Prečo je dôležité triediť odpad, ako šetriť životné prostredie, prečo plasty nepatria do prírody… Žiaci vyhľadávajú informácie, robia plagát, pracujú s použitým materiálom….

Prírodoveda :
–  Naši malí bádatelia štvrtáci sa na hodine dozvedeli, čo znamenajú cudzie slová: separácia, recyklácia.  Hoc sú ešte malí žiaci, už vedia vysvetliť, prečo je dôležité triediť odpad a recyklovať ho. Poznajú farebne odlíšené koše na chodbách školy a vedia, čo kam patrí.

Svet práce:
Ôsmaci z použitého materiálu zhotovili jesennú výzdobu na svoje okná.

Výchova umením:
Šikovné ruky žiakov pod vedením pani učiteľky Krajčíkovej zhotovili a zhotovujú z použitých materiálov, z jabĺk…. krásne umelecké dielka, ktoré potešia zrak malých aj dospelých.

Chémia:
Hoc ešte len šiestaci s chémiou začínajú, už vedia pekne vysvetliť kladné a záporne stránky plastov. Prečo plasty nepatria do prírody. Plasty sa na rozdiel od biologického materiálu rozkladajú minimálne 500 rokov. Na rozdiel od ohryzku z jablka, ktorý sa rozkladá v závislosti od teploty a poveternostných podmienok niekoľko týždňov.

Informatika:
Ôsmaci preukázali svoju šikovnosť, estetické cítenie pri práci s počítačom a zhotovujú plagát Zelená škola – odpad.

Práce žiakov:
Aneta Beňadiková

Comments are closed.