Otvorená škola

V rámci rozvojového projektu Otvorená škola získala Základná škola s materskou školou Nitrica od Ministerstva školstva Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok 8 100,- €. Spoluúčasť na projekte 430 € je zabezpečená z účtu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Nitrica (2 % z daní).

Z celkových finančných prostriedkov 8 530 € škola realizuje nasledujúce aktivity:
Zvýšenie počítačovej gramotnosti a budovanie informačnej spoločnosti v obci
– Dopravná výchova – Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
– Environmentálne výchova – Život v potoku Nitrica

Časový harmonogram jednotlivých aktivít:
September: – obstaranie technického vybavenia potrebného k realizácii jednotlivých aktivít
Október: – dodanie technického vybavenia a inštalácia potrebného softvéru
– zaškolenie koordinátorov jednotlivých aktivít pre prácu so vzdelávacím softvérom
– realizácia enviromentálnej aktivity – Život v potoku Nitrica
  November – december:
– realizácia bezplatných počítačových kurzov
–  realizácia enviromentálnej aktivity – Život v potoku Nitrica
–  realizácia dopravnej aktivity – Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Comments are closed.