Projekty

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologický javov v školskom prostredí

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

Aktivizujúce metódy vo výchove

Národný projekt elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola

Comments are closed.