Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nitrica oznamuje, že zápis do materskej
školy sa uskutoční bez prítomnosti detí dvomi spôsobmi (môžete si vybrať, ktorý Vám viac
vyhovuje):
1. Zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky
V období od 30. apríla – 31. mája 2020 je zákonným zástupcom dieťaťa k dispozícii
na webovej stránke školy elektronická prihláška.
   
Pri zápise škola nevyžaduje vyplnenie údajov o povolaní a o zamestnávateľovi
zákonných zástupcov dieťaťa (údaje sú dobrovoľné).

2. Zápis papierovou formou
Uskutoční sa: – 14. mája (štvrtok) 2020
– v čase 11:00 – 16:00 hod.

– v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ

Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť žiadosť o prijatie osobne v základnej škole alebo
stiahnuť tu na stránke školy.
Žiadost o prijatie dieťaťa do MŠ
Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami (v prípade úplnej rodiny podpíšu obaja) ju
doručí do školy.
Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (ochranné rúško, rukavice, vlastné
pero).
Pri zápise škola nevyžaduje vyplnenie údajov o povolaní a o zamestnávateľovi zákonných
zástupcov dieťaťa (údaje sú dobrovoľné).
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o
zdravotnom stave.
1Viac informácií o škole získate na internetovej stránke školy: www.zsnitrica.sk
Kontakt: 0905 463 529, 046 5497 102

Comments are closed.