Nitrický Korenárik

Vydávanie školského časopisu je v školách už tradícia. Preto sme sa rozhodli, že by sme tiež mohli prispieť k tejto tradícií. A tak, kde sa vzalo, tu sa vzalo, tesne pred Vianocami 2007 uzrelo svetlo sveta prvé číslo. Zaujímavé to bolo s vymýšľaním názvu. Nakoniec sme sa zhodli s názvom Nitrický Korenárik. A prečo Nitrický Korenárik? Vraj preto, že obyvateľov z Nitrice volali a vlastne aj volajú Korenári. A čo lepšie sme teda mohli vymyslieť?
V redakcii v ňom pracujú žiaci druhého až deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky Pokusovej. Za jazykovú úpravu zodpovedá pani učiteľka Krajčíková.
Redakčný team chce v časopise sprostredkovávať dianie v škole a predstaviť školských Korenicky logo korenarikabásnikov, spisovateľov, športovcov, tvorcov hádaniek, krížoviek.
V časopise nájdete rôzne články, omaľovánky, vtipy, obrázky od žiakov, rozhovory s učiteľmi a žiakmi, texty zo života školy a fotografie, krížovky, osemsmerovky a neskôr aj rôzne súťaže. No, proste všetko, čo každého žiaka pobaví.
Avšak nakoľko tlač časopisu je veľmi nákladná, rozhodli sme sa časopis publikovať iba online na našej stránke školy.
K úspechu dobrého časopisu však nutne potrebujeme aj vašu pomoc. Píšte nám, prispievajte na jeho stránky! Chceme písať tak, aby sme vás zaujali. Preto naďalej hľadáme nové témy. Držte nám palce a budeme radi ak prispejete a zapojíte sa….
Príspevky nám posielajte na e-mail: nitrickykorenarik@gmail.com.

Za všetky príspevky a nové nápady vopred ďakujeme.

… váš redakčný team

Všetky časopisy online tu

Comments are closed.