Školský parlament

Školský parlament v školskom roku 2017/2018 ZŠ s MŠ Nitrica

 „Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle.

   Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a dať im

   priestor vyjadriť svoj názor.“

 

Školský parlament pracuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Mariany Halovej.

Členovia školského parlamentu zastupujú svojich spolužiakov v jednotlivých triedach v otázkach riešenia problémov, vyskytujúcich sa počas pobytu v škole. Na spoločných stretnutiach sú informovaní o plánovaných akciách a podujatiach na škole, diskutujú o situáciách v triedach, spoločne hľadajú riešenie problémov, vyjadrujú svoj názor k preberaným témam, podieľajú sa na chode školy a sú nápomocní  svojim triednym učiteľom i ostatným vyučujúcim.

O ďalšej činnosti školského parlamentu vás budeme priebežne informovať.

Comments are closed.