Časový rozvrh zvonenia

Školský rok 2017/20187

1. h 7,40  –  8,25

2. h 8,35  –  9,20

Desiatová prestávka
(ŠJ, veľká chodba, šk. dvor)

3. h 9,40  –  10,25

4. h 10,35  –  11,20

5. h 11,30  –  12,15

6. h 12,25  –  13,10


Obedová prestávka
(ŠJ, veľká chodba, školský dvor)

7. h 13,40  –  14,25

Comments are closed.