Kontakty

Meno školy: Základná škola s materskou školou Nitrica

Adresa školy: 972 22 Nitrica, č. 41

Kontakty:

ZŠ riaditeľňa: 046/549 71 02 , 0911 935 358

ZŠ ekonómka: 046/549 70 07

MŠ: 046/549 71 61Škola

ŠJ: 0911 213 973

 

Webové adresy:
www.zsnitrica.sk
ms.zsnitrica.sk

e-mail školy: zsnitrica@gmail.com
e-mail materskej školy: mskola.nitrica@gmail.com
e-mail školského časopisu: nitrickykorenarik@gmail.com

 

Comments are closed.