Oznam o obedoch dotovaných zo štátneho rozpočtu

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že obedy dotované zo štátneho rozpočtu pokračujú aj v školskom roku 2020/2021.

Prihláška na obed je zverejnená na stránke školy. 

Prihlášku na nový školský rok treba vyplniť a odovzdať vedúcej školskej jedálni. 

Finančnú zábezpeku zaplatia len zákonní zástupcovia novo prijatých žiakov vo výške:

  1. stupeň 23,00 €
  2. stupeň 24,60 €

Šišková Mária, ved.ŠJ

Prihláška SJ

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.