Záver školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 v ZŠ s MŠ Nitrica sa uskutoční v utorok 30.6.2020 o 8:00 hod. na nádvorí školy.

Pozn.: Žiaci, ktorí prídu po prerušení vyučovania prvýkrát do školy, prinesú so sebou      Vyhlásenie, že neprejavujú príznaky akútneho ochorenia.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.