Školská jedáleň informuje

O vysporiadaní zábezpeky na stravu, ktorá bola zaplatená v septembri 2019 na školský rok 2019/2020.

Hodnota zábezpeky nebude vrátená zákonným zástupcom žiaka, ale sa použije ako zábezpeka vášho dieťaťa na školský rok 2020/2021.

Stav účtu svojho dieťaťa si môžete pozrieť na stránke školy v záložke jedáleň.

Žiaci I. stupňa majú zábezpeku 24,15 € zníženú len o hodnotu obedov, ktoré platili v plnej výške v čase neúčasti na vyučovaní.

Žiaci II. stupňa majú zábezpeku 25,83 € zníženú o sumu 3,72 € /t.j. 124 obedov krát 0,03 €/ a o hodnotu obedov, ktoré platili v plnej výške v čase neúčasti na vyučovaní.

vedúca ŠJ

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.