Zápis na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

Zákonným zástupcom v danom termíne bude k dispozícii elektronická prihláška na školskej webovej stránke v časti vpravo Zápis do MŠ.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.