Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21

Základná škola s materskou školou Nitrica

pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21, ktorý sa uskutoční

  • 2. apríla (štvrtok) 2020
  • v čase od 10:00 do 16:00 hod.
  • v budove školy, v miestnosti ŠKD na 1.poschodí
  • zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2020 šiesty rok veku

Bližšie informácie o škole získate na internetovej stránke školy:   www.zsnitrica.sk

Žiadosť o prijatie do 1.roč.

Dotazník_k_zápisu_do_prvého_ročníka_ZŠ

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.