Súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín – 1.- 4. ročník

Miesto konania : ZŠ s MŠ Nitrica 

Dňa : 19.2.2020 

Počet zúčastnených :   29

Porota :  p. uč. Juríková,  p.uč. Caňová, p. uč.  Šúňová, p. zástupkyňa Pánisová

Zodpovedná :  p. uč. Caňová    

Na našej škole sa uskutočnila dňa 19.2.2020 súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 29 žiakov 2.-9.ročníka v týchto počtoch. Žiaci 2.-4. roč. – 19 súťažiacich,  žiaci – 5.- 6. roč. – 3 súťažiaci, žiaci 7.-9.roč. – 7 súťažiacich. Okresného kola sa zúčastnia : Hanka Klemanová – 3.roč. – próza, Marko Kojnok – 4. roč. – poézia, Laura Popadič Alvarado- 8.roč.- próza. Pani učiteľkám patrí poďakovanie za prípravu žiakov.

fotogaléria

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.