Dejepisná olympiáda

Blahoželáme

súťažiacim okresného kola Dejepisnej olympiády,

ktorá bola 14. 2. 2020 v CVČ Prievidza.

Našu školu reprezentovali a takto skončili:

kategória F (6. ročník) – celkovo 21
žiakov a Jakub Rybanský získal 11.
miesto

kategória E (7. ročník) –
celkovo 19 žiakov a Matej
Chymo získal 11. miesto

kategória D (8. ročník) –
celkovo 25 žiakov a Laura
Alvarado Popadič získala 12.
miesto

kategória C (9. ročník) –
celkovo 35 žiakov
a Bronislava Pančová
získala 9. miesto

Blahoželáme!!!

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.