Výchovný koncert PRÍBEH HUDBY 2

22. november 2019 od 10.30 hod.

Využili sme ponuku Bratislavského chlapčenského
zboru a rozhodli sme sa zaregistrovať na sledovanie ich
koncertu.
Pripravili pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ moderný koncert,
ktorý prívetivým spôsobom odhaľuje tajomstvá hudobného
umenia. Tento rok sa zaoberali „nesmrteľnosťou“ v oblasti
hudobného umenia. Prečo sa niektoré hudobné diela a ich
skladatelia stali z pohľadu popularity „nesmrteľnými“? Čo robili
niektorí hudobní skladatelia dobre a iným sa v tom až tak
nedarilo? V čom tkvie tajomstvo dobrej hudby
Kto sa nám predstavil? 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Bratislavský chlapčenský zbor,
folklórny súbor Romano Jilo,
klavirista Maroš Klátik
a dirigent a moderátor koncertu, Gabriel Rovňák ml.  

Všetkým bolo umožnené sledovanie koncertu
na stránkach www.rtvs.sk .
 
Veríme, že žiaci aj prostredníctvom tohto zaujímavého
koncertu zistili, že keď pochopíme systém fungovania hudby,
budeme ju vedieť pochopiť a dovolíme jej tak vstúpiť do
nášho života, aby ho obohatila a otvorila nám v ňom nové
dimenzie.

(Mgr. M. Krajčíková)

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.