Medzinárodný deň školských knižníc

Tak, ako aj po iné roky 24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc.
Preto aj na našej škole v tento deň prebiehalo vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v školskej knižnici. Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa.
K pripraveným aktivitám tohto dňa patrili:
– rozprávali sme si o vzniku kníh a knižníc
– svoje vedomosti o literatúre a knihách si žiaci overili na pripravených minikvízoch
– pracovali s literárnymi textami
– zdokonaľovali sa navzájom v čítaní s porozumením
– v závere sa hravou formou prostredníctvom počítača zabavili s priraďovaním
literárnych postáv k literárnym dielam.
Cieľom nášho vyučovacieho dňa bolo vzbudiť v žiakoch väčší záujem o čítanie kníh a návštevu školskej alebo obecnej knižnice.

Aktivitu so žiakmi II. stupňa zorganizovala p. učiteľka Juríková

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.