Poukázanie 2% z daní

Milí rodičia, vážení spoluobčania.

Občianske združenie “SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2019.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

V roku 2019 sa nám okrem iného podarilo zo získaných finančných prostriedkov vybaviť do jednej učebne lavice aj so stoličkami, dve interaktívne tabuľe a žalúzie na okná. 

Predvyplnené vyhlásenie si môžete stiahnuť priamo tu zo stránky a doplniť už len potrebné údaje o sebe. 

Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby predvyplnené

Ako urobiť dobrú vec …

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2% dane v prospech niektorej neziskovej organizácie.

Pri poukazovaní 2% stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  2. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu, ktorý je príslušný pre miesto Vášho trvalého bydliska, alebo doručte vyplnené formuláre do kancelárie ZŠ, kde ich následne členovia Rodičovskej rady doručia príslušnému daňovému úradu, prípadne doručte svojmu oddeleniu miezd a personalistiky.

Budeme radi, keď podporíte 2% z Vašich daní rozvoj tvorivosti, záujmov a vzdelávania žiakov našej ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.  Bližšie informácie na tel. č. 046/5497 102 (007).

Ďakujeme.

 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.