Category Archives: Aktuality

Výsledky volieb do Rady školy

Do Rady školy boli zvolení: za rodičov ZŠ: Ing. Jana Klemanová, Mgr. Jozef Kudry, Mgr. Daniela Rybanská, za rodičov MŠ: Stanislav Kytka, za pedagogických zamestnancov ZŠ: PaedDr. Denisa Cigániková, za pedagogických zamestnancov MŠ: Mgr. Dana Kudryová, za nepedagogických zamestnancov: Jana … Continue reading

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Výsledky volieb do Rady školy

Informácie pre rodičov a žiakov

Informácie pre rodičov a žiakov  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných … Continue reading

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácie pre rodičov a žiakov

Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia. Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 2.9.2020 platia určité zmeny v materských školách Organizačné pokyny a/ prevádzka Materskej školy Nitrica • Materská škola bude otvorená v čase od … Continue reading

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2020