Author Archives: ZŠ s MŠ Nitrica

Záver školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 v ZŠ s MŠ Nitrica sa uskutoční v utorok 30.6.2020 o 8:00 hod. na nádvorí školy. Pozn.: Žiaci, ktorí prídu po prerušení vyučovania prvýkrát do školy, prinesú so sebou      Vyhlásenie, že neprejavujú príznaky akútneho ochorenia.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Záver školského roka

Školská jedáleň informuje

O vysporiadaní zábezpeky na stravu, ktorá bola zaplatená v septembri 2019 na školský rok 2019/2020. Hodnota zábezpeky nebude vrátená zákonným zástupcom žiaka, ale sa použije ako zábezpeka vášho dieťaťa na školský rok 2020/2021. Stav účtu svojho dieťaťa si môžete pozrieť na stránke … Continue reading

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Školská jedáleň informuje

Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa

Zákonní zástupcovia môžu svoje deti prihlásiť na obedy, podľa doteraz platných podmienok.  To znamená deň vopred nahlásiť žiaka na obed, respektíve odhlásiť, ak obed nasledujúci deň neprevezme. Obedy sú plne hradené zo štátnej dotácie. Obedy môže prevziať zákonný zástupca žiaka … Continue reading

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa