2% z dane

Milí rodičia.

Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2016.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

V roku 2016 sa nám okrem iného podarilo zo získaných finančných prostriedkov vybaviť jednu triedu novými školskými lavicami, stoličkami a zakúpiť do jednej triedy Interaktívnu tabuľu spolu s príslušenstvom. 

Tlačivá nájdete na tejto stránke v časti Dokumenty na stiahnutie.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%

15.2.2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme.

Ing. Miroslav Jemala

predseda RZ pri ZŠ s MŠ Nitrica

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na 2% z dane

Výsledky súťaže o najkrajšie písmo

Výsledková listina zo súťaže  o najkrajšie písmo – Valentínko  – žiaci 1.- 4. ročníka

  1. ročník –    Vanesa Juríková
  2. ročník –     Dominika Buzíková
  3. ročník –     Adam Straka
  4. ročník –     Kristián Pavol Stručka
Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Výsledky súťaže o najkrajšie písmo

Víťazka okresného kola

Dňa 26.1.2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 3. ročníka Klárka Beňová s povesťou Záhorácki plavci (Michal Kohn). Vo svojej kategórii obsadila krásne 1.miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať v Trenčíne. K výsledku úprimne gratulujeme a prajeme úspešné pokračovanie!

16357645_1459859657357530_264708260_o16389446_1459859480690881_1614660383_o16326430_1459859367357559_1956160064_o

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Víťazka okresného kola