Vyučovanie v obmedzenom (domácom) režime

Oznamujeme rodičom a žiakom, že hoci je naša škola uzavretá z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu, vyučovanie bude pokračovať v obmedzenom (domácom) režime. Aby žiaci nevypadli zo vzdelávacích povinností, budú vyučujúci oznamovať a zasielať žiakom vzdelávacie materiály a úlohy. Oznamy a úlohy pre žiakov a rodičov sú k dispozícii prostredníctvom prihlásenia sa na odkaz nachádzajúci sa na školskej webovej stránke Škola na webe – Internetová žiacka knižka v časti Oznamy a poznámky. Tu budú postupne pridávané od jednotlivých vyučujúcich oznamy, zadania, úlohy, pracovné listy a iné materiály pre žiakov k domácemu vzdelávaniu, precvičovaniu, opakovaniu. Je potrebné sledovať častejšie IZK. Prosíme rodičov, aby umožnili deťom  túto formu vzdelávania, prístup na internet, pomoc pri prevzatí súborov, prípadnom vytlačení materiálov a samozrejme o správnu a primeranú kontrolu nad plnením úloh deťmi.

Niektorí vyučujúci sa stihli dohodnúť so žiakmi alebo s ich rodičmi na inej forme vzdelávania, samozrejme, akceptujeme a vítame aj iné podoby vzdelávania.

Ak rodičia alebo žiaci zabudli, stratili prihlasovacie údaje na IZK, je potrebné prostredníctvom mailu zaslaného na adresu zsnitrica@gmail.com kontaktovať zástupkyňu riaditeľa pre ZŠ, ktorá vám potrebné údaje zašle v spätnom maily (je potrebné uviesť meno žiaka/žiakov, triedu/triedy). UPOZORNENIE: Ak si rodič alebo žiak zmenil vygenerované heslo na vlastné, tak v tomto prípade vám nijako nepomôžeme, lebo tieto údaje nemáme k dispozícii a nevieme ich ani získať.

 Ďakujeme za spoluprácu!

                                                                                      učitelia a vedenie ZŠ

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Vyučovanie v obmedzenom (domácom) režime

Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21

Základná škola s materskou školou Nitrica

pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21, ktorý sa uskutoční

  • 2. apríla (štvrtok) 2020
  • v čase od 10:00 do 16:00 hod.
  • v budove školy, v miestnosti ŠKD na 1.poschodí
  • zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2020 šiesty rok veku

Bližšie informácie o škole získate na internetovej stránke školy:   www.zsnitrica.sk

Žiadosť o prijatie do 1.roč.

Dotazník_k_zápisu_do_prvého_ročníka_ZŠ

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/21

DOLEŽITÝ OZNAM pre žiakov a rodičov

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na DOLEŽITÝ OZNAM pre žiakov a rodičov