Beseda so spisovateľom

Našu školu navštívil dňa 21. apríla 2016 spisovateľ PhDr. Ivan Szabó. Beseda s ním bola určená pre žiakov 7. – 9. ročníka. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Pán spisovateľ sa v úvode žiakom v krátkosti predstavil a porozprával im o jeho literárnych začiatkoch a práci spisovateľa až po súčasnosť.
PhDr. Ivan Szabó je spisovateľ, autor literatúry faktu a kníh pre deti a mládež, redaktor, spisovateľ v slobodnom povolaní, pôvodným povolaním pedagóg. Píše pod pseudonymami Ivan Divan, Ivan Krajčír, Ivan Mestečan, Ivan Trolaský, Leo Poldovský. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.
Žiaci viedli s pánom spisovateľom diskusiu, pýtali sa na zaujímavosti z jeho života.
Diskutovali o jeho knihách, ktoré autor priniesol ako ukážku.
Beseda sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

PaedDr. Magdaléna Juríková

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Beseda so spisovateľom

Beseda o obecnej kronike

Dňa 15. marca 2016 sa v Základnej škole s materskou školou uskutočnila beseda s pani učiteľkou Mgr. Danielou Šebovou – kronikárkou obce. O svoje skúsenosti s písaním kroniky sa podelila so žiakmi 7. 8. a 9. ročníka. Žiaci sa tiež dozvedeli nové poznatky o histórii obce. Mohli si pozrieť aj kroniku z roku 1945 a fotoalbum obce. Mnohí sa v ňom aj našli.
Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná. Pani kronikárka zožala veľký potlesk. A aj si ho zaslúžila! Len málokto dokáže vykonávať takúto prácu.

Alex Ďurta – žiak 9. ročníka

Fotoalbum

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Beseda o obecnej kronike

Zápis do 1. ročníka

O Z N A M
o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky

Riaditeľka základnej školy s materskou školou Nitrica v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2012 a jeho Dodatku č.1 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrica, oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka ZŠ s MŠ Nitrica pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v priestoroch základnej školy dňa:

1. apríla 2016 (piatok)  od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Základná škola s materskou školou pri zápise dieťaťa vyžaduje:
– účasť dieťaťa (zápisu sa môžu zúčastniť deti, ktoré do 31.augusta 2016 dovŕšia vek 6 rokov a deti, ktoré mali v školskom roku 2015/2016 odloženú povinnú školskú dochádzku),
– rodný list dieťaťa,
– meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (občiansky preukaz).

Ing. Dana Khűebachová
riaditeľka školy

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Zápis do 1. ročníka

Rodičovské združenie!

newsZákladná škola s materskou školou Nitrica oznamuje, že dňa 9. marca 2016 o 15:30 hod.  sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Rodičovské združenie pre 5. triedu o 15:00 hod. a pre 9. triedu o 16:00 hod.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Rodičovské združenie!

Oznam – chrípkové prázdniny

Základná škola s materskou školou Nitrica oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 24. 2. 2016 do 26. 2. 2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Prievidzi vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.
Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016.
Žiaci základnej školy a deti materskej školy nastúpia do školy a škôlky po jarných prázdninách v pondelok 7. 3. 2016.

Ing. Dana Khűebachová,  riaditeľka školy

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznam – chrípkové prázdniny