2% z dane

Milí rodičia, vážení spoluobčania.

Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2017.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

V roku 2017 sa nám okrem iného podarilo zo získaných finančných prostriedkov vybaviť do dvoch tried 16 nových lavíc aj so stoličkami, 2 katedry a 30ks nových stoličiek do škôlky. 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%: 

15.2.2018 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme.

Ing. Miroslav Jemala

predseda RZ pri ZŠ s MŠ Nitrica

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na 2% z dane

Oznam – chrípkové prázdniny

Základná škola s materskou školou Nitrica oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 13.2.2018 do 16.2.2018 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach vyhlásené pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny.

Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 19.2.2018 do 23.2.2018.

Žiaci základnej školy a deti materskej školy nastúpia do školy a materskej školy po jarných prázdninách v pondelok 26.2.2018.

 

                                       Ing. Dana Khűebachová,  riaditeľka školy

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznam – chrípkové prázdniny

Fašiangový deň v ZŠ

Dňa 8. februára 2018 sa škola zaplnila krásnymi maskami. V triedach sa neučili len obyčajní žiaci, ale aj rôzne rozprávkové i humorné postavičky. Dokonca aj dozor na chodbe vykonávala čarodejnica a do zborovne chodila kovbojka. Deti si pripravili zaujímavé, krásne, aj vtipné masky – menší s pomocou rodičov, tí starší aj sami. Počas 5. vyučovacej hodiny sme sa potom všetci stretli na hlavnej chodbe. Celou školou sa ozývala veselá hudba. Masky dostali súťažné čísla a predviedli sa ostatným žiakom i učiteľom. Jednu masku – čínskeho draka – stvárňovalo až 15 žiakov 5. triedy!  Pat vozil Mata vo fúriku…a objavil sa tam aj „prírodný“ drevený záchod! (pozrite si fotoalbum)

Členovia školského parlamentu a učiteľský zbor hlasovali, potom sme spočítali hlasy a 11 najúspešnejších masiek bolo odmenených sladkými odmenami a malou vecnou cenou.

 Deti z krúžku Ľudový tanec a spev  na záver tejto veselej zábavy zaspievali tradičné „fašiangové“ piesne.

Ďakujeme všetkým deťom ( i rodičom ), že podporili túto veselú tradíciu a tešíme sa na ďalší fašiangový deň v roku 2019.

(M. Krajčíková)

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Fašiangový deň v ZŠ