Rodičovské združenie

Vážení rodičia, 

pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 23.3.2017  (štvrtok) individuálnou formou v čase od 15:00 do 17:00 h.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Rodičovské združenie

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia.

V termíne od 27.2.2017 do 3.3.2017 sú podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo všetkých základných a stredných školách Trenčianskeho kraja jarné prázdniny.  Žiaci našej základnej školy  nastúpia do školy po prázdninách až 9.3.2017 (štvrtok), nakoľko v dňoch 6.3.2017 až 8.3.2017 im bude udelené riaditeľské voľno,  z dôvodu výmeny okien na celej budove školy.  Taktiež nebude prebiehať výuka v ZUŠ.

Nakoľko ŠKD je v samostatnej budove, bude v prevádzke počas týchto troch dní v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Prevádzka materskej školy bude pokračovať 6.3.2017 (ihneď po skončení jarných prázdnin) s určitými bezpečnostnými obmedzeniami.

Ďakujeme Vám za porozumenie a ústretovosť.

Riaditeľstvo školy

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Riaditeľské voľno

2% z dane

Milí rodičia.

Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2016.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

V roku 2016 sa nám okrem iného podarilo zo získaných finančných prostriedkov vybaviť jednu triedu novými školskými lavicami, stoličkami a zakúpiť do jednej triedy Interaktívnu tabuľu spolu s príslušenstvom. 

Tlačivá nájdete na tejto stránke v časti Dokumenty na stiahnutie.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%

15.2.2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme.

Ing. Miroslav Jemala

predseda RZ pri ZŠ s MŠ Nitrica

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na 2% z dane